سوال مطرح شده :
موضوع :  تشکر
توضيحات :  با سلام و تشکر جهت پمفلت های آموزشی با کیفیت چه از نظر محتوا و چه از منظر طراحی
نام کاربر :  حامی
پست الکترونيکي :  hamim.83@gmail.com
تاريخ درج :  يکشنبه 15 دى 1392  13:4
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضيحات :  ما نیز از حسن نظر و سلیقه شما متشکریم. امیدواریم قابل استفاده برای همه ایرانیان در داخل کشور و فارسی زبانان در اقصی نقاط جهان قرار گیرد.
نام کاربر :  دکتر نیک پژوه
تاريخ درج :  يکشنبه 15 دى 1392  13:26