سوال مطرح شده :
موضوع :  چگونگی پیشگیری از نارسایی قلبی
توضيحات :  باسلام خدمت کادر پزشکی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

فرزند اینجانب به علت نارسایی قلب در بطن چپ پس از گذشت 9 روز از زمان تولد و بستری شدن در بخشccuکودکان فوت نمود. باتوجه به اینکه من و همسرم هیچگونه سابقه وراثتی درخصوص بیماری های قلبی را نداشته و خود نیز دچار ان نمی باشیم و در زمان بارداری همسرم نیز هیچگونه علائمی از نارسایی قلبی جنین نشان داده نشد و پس از تولد او متوجه عدم تکشیل بطن چپ یا ناقص بودن ان شدند خواهشمنداست راهنمایی نمایید برای بارداری های بعدی ایا چنین مشکلی دوباره گریبان گیر ما خواهد شد و ما باید چه اقدامات پیشگیرانه ایی را انجام دهیم. باسپاس
نام کاربر :  رضا صفر
تاريخ درج :  چهارشنبه 4 تير 1393  16:4